Suwa çümýän liner haltalarynyň görnüşleri we ululyklary

Suwa çümmek materialy, noutbuk liner haltalary üçin iň köp ulanylýan materiallardan biridir.Hytaýyň ady neopren, iňlis ady Neopren.Suwa çümmek materialy sintetiki kauçuk köpükdir we dürli fiziki aýratynlyklary bolan çümmek materialy formulany sazlamak arkaly köpüklenip bilner.Dürli ugurlarda ulanyljak ýaly.Suwa çümmek materialy näzik, ýumşak, elastik, zarba garşy, ýylylygy tygşytlaýjy, elastik, geçip bolmaýan we howa geçirijilikli.2007-nji ýylda gara gabyk dizaýn ussasy bu hili ajaýyp materialy noutbuk ýeňleri pudagynda ulanmakda öňdeligi eýeledi.Kitap maşgalasyndan köp söýgi aldym.

Gara gabykda çümýän noutbuk ýeňinde haýsy reňkler we bellikler bar?Size ýeke-ýekeden düşündirmegiňizi haýyş edýärin.Bu hatar torbalarda 9 dýuým, 10 dýuým, 12.1 dýuým, 13,3 dýuým, 14.1 dýuým we 15,4 dýuým alty sany umumy kompýuter ululygy bar.Şol bir wagtyň özünde, Apple ulanyjylary üçin iki ululykdaky mac 13,3 dýuým we mac 15,4 dýuým işlenip düzüldi.Bu esasy tereziler sarp edijiler tarapyndan kanagatlandyrylyp bilner.Aýry-aýry zolaklar we reňkli reňkler has meşhur we sarp edijiler tarapyndan ykrar edilýär.Dürli saýlawlar, dürli güýmenje we estetika bilen sarp edijiler üçin has köp saýlawy üpjün edýär.

Suwa çümmek üçin material çyzgy torbasynyň kompýuter depderçesine täsiri

HABARLAR3

Suwa çümmek kubogynyň gapagy

“Dongguan ousousheng Sports Goods Co., Ltd.” köpük we suwa çümmek materialy Neopren (SBR / CR) öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen zawod.Müşderiler bilen elmydama iň oňat hyzmatdaşlyk we iş.

Çümýän çüýşäniň gapagy

“Dongguan ousousheng Sports Goods Co., Ltd.” köpük we suwa çümmek materialy Neopren (SBR / CR) öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen zawod.Müşderiler bilen elmydama iň oňat hyzmatdaşlyk we iş.

Suwda çümmek üçin material sport gorag enjamlary

“Dongguan ousousheng Sports Goods Co., Ltd.” köpük we suwa çümmek materialy Neopren (SBR / CR) öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen zawod.Müşderiler bilen elmydama iň oňat hyzmatdaşlyk we iş.


Iş wagty: 11-2022-nji maý