Salkyn

 • çakyr sowadyjy

  çakyr sowadyjy

  TARAPLARA KÖP GÖRNÜŞ ED - --N - Bu önüm nirä gitse-de, gowy pursatlar yzarlanýar, oturylyşyklara gatnaşmak üçin ajaýyp, öý eýesi üçin ajaýyp sowgat hem berýär..Agny, özüňiz saklamaga garşy durup bilseňiz.

 • köpük käse gapagy

  köpük käse gapagy

  Marka nyşanlary ýa-da bellikleri ýok.Heatylylyk geçiriji winil, siňdirilmeýän syýa, sublimasiýa, ekranda çap etmek we mata markerleri bilen öz dizaýnyňyzy ýasaýyň.

 • çüýşe sowadyjy çydamly we çeýe ýumşak neopren

  çüýşe sowadyjy çydamly we çeýe ýumşak neopren

  Piwo çüýşeleriniň ýeňleri Mawy Aý, Bud Light we başgalar ýaly 12oz çüýşelere laýyk gelýär.

  Çydamly we çeýe ýumşak neopren içgiňizi ýyly ýa-da sowuk saklaýar we elleriňizi guradýar.

 • Markalaşdyrmak ýa-da özüňiziň dizaýn etmek eýeleriňiz bolup biler

  Markalaşdyrmak ýa-da özüňiziň dizaýn etmek eýeleriňiz bolup biler

  Markalaşdyrmak ýa-da öz eýeleriňizi dizaýn etmek!Köpük sowadyp biler.Köpük sowadyjylarymyz islendik ekranda çap etmek, keşdelemek, winil ýylylyk geçirişi, monogrammalar, marka logotipleri ýa-da öýde ýa-da kiçi işiňiz üçin.Markalary ýa-da wakalary ýatda saklamak üçin ajaýyp.Anniversaryubileýlerde, toýlarda we ýöriteleşdirilen sowadyjylara gaplanan bankalar we çüýşeler bilen stansiýalary içmek üçin şahsy degişme dörediň.

 • kofe käsesi eýesi bulaşyk kondensasiýany siňdirýär

  kofe käsesi eýesi bulaşyk kondensasiýany siňdirýär

  3 SIZ: 16-18oz üçin kiçi, 22-24oz üçin orta, 32oz üçin LARGE

  Funksiýa: Bulaşyk kondensasiýany siňdirýär, käseleri goraýar we ýyly içgileri ýyly we sowuk içgileri sowuk saklaýar.

 • akril material zynjyryny we deri käsäni saklaýan süýt çaý käsesi

  akril material zynjyryny we deri käsäni saklaýan süýt çaý käsesi

  Akril material zynjyryny we deri käsäni saklaýjyny ulanyp, gaýtadan ulanyp bolýar, ekologiýa taýdan arassa, arassalamak aňsat, bir gezek ulanylýan käse saklaýjynyň ajaýyp ornudyr.

  Aýrylyp bilinýän egin gaýyş, ulanmak aňsat, çalyşmak aňsat, dürli reňkler, üýtgeşik moda duýgusyny döretmek üçin özüňiz ediň

 • Iň gowy sowuk izolýasiýa popsikle ýeňi

  Iň gowy sowuk izolýasiýa popsikle ýeňi

  Iň oňat sowuk izolýasiýa edilen popsikle ýeňi: 2,5mm ~ 3mm galyňlykda ýokary hilli neopren materialyndan (beýlekiler 2 mm-den az), sowuk izolýasiýa işini gowulandyrmak üçin häzirki bazarda ulanylýan iň galyň neopren materialy, buz popsikliniň uzak wagtlap eremezligi üçin.