Suwa çümmek matalarynyň beýleki matalara garanyňda artykmaçlyklary näme?

Suwa çümmek matasy neýlon Jiaji mata (N mata), dört taraply elastik megacloth we daşky gurşawy goramak ýelimi bilen ýelmenen SBR rezin köpük materialyndan ýasalýar.

HABARLAR7

Bu material esasan çorbalar we balyk balaklary ýasamak üçin ulanylýandygy sebäpli, material çeýeligi we dem almagy mümkin, oňat çeýeligi we döwmek aňsat däl.garaş
Neopren (SBR CR çümmek materialy) köplenç çümmek materialy hökmünde tanalýar.Hytaýyň ady neopren.Sintetiki kauçuk köpük.Gowy, ýumşak we elastik duýulýar..Suwa çümmek materiallaryny öndürmekde giňden ulanylýandygy sebäpli, her kimiň aňsat düşýän ady bar: Neopren (çümmek materialy).Soňky ýyllarda çykdajylaryň üznüksiz azalmagy we köp sanly taýýar önüm öndürijileriniň güýçli höweslendirilmegi bilen, amaly ugurlarda yzygiderli giňeldilen we giňeldilen materialyň täze görnüşine öwrüldi.
Neopren gabat gelenden soň dürli reňklerde ýa-da işleýän matalarda giňden ulanylýar: suwa çümmek kostýumlary, sport gorag enjamlary, beden heýkeltaraş önümleri, sowgatlar, termos kubok örtükleri, balyk balaklary, aýakgap materiallary we beýleki meýdanlar.
Neopreniň laminasiýasy umumy aýakgap material laminasiýasyndan tapawutlanýar.Dürli amaly meýdanlar üçin dürli laminasiýa ýelimleri we laminasiýa amallary zerurdyr.
Neopren, SBR CR laminasiýa, nagyş, bölmek we beýleki materiallar.Önümler goşlar, deri önümleri, sumkalar, egin-eşik, aýakgap materiallary, sport harytlary, gorag enjamlary, sport önümleri, suwa çümmek üçin enjamlar, gaplaýyş materiallary, laminat kompozisiýa önümleri, oýunjaklar, sowgatlar, awtoulaglar, elektronika, lukmançylyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

“Dongguan ousousheng Sports Goods Co., Ltd.” köpük we suwa çümmek materialy Neopren (SBR / CR) öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen zawod.Müşderiler bilen elmydama iň oňat hyzmatdaşlyk we iş.


Iş wagty: 11-2022-nji maý