Aýal Trimmer Premium maşk maşklary Aýallar we erkekler üçin sazlanan aşgazan tälimçisi we arka goldawy Gara bezeg 24-42 ″

Gysga düşündiriş:

Neopren, poliester, çeňňek we aýlaw ýapylmagy

Iň oňat hilli YOUAŞLAR maşk tälimçisi guşagy bilen aşgazan derini höweslendirmek üçin biliňizi nyşana alyň we ideal netijeler üçin islenilmeýän artykmaç ululygy terlemäge mejbur edýär.

YOUAŞLAR maşk guşagyny biliňize daňyň, güýçli sazlanyp bilinýän zolaklary we maşklary basyň, ýöräň ýa-da biliňizi sazlamak, kesmek, şekillendirmek we egmek üçin günüňizi dowam etdiriň.Absüregiňizi sorup, deriňizi alýançaňyz der alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

run-1

Önümiň parametrleri

Material Poliester we pagta
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady YOUAŞ
Model belgisi hjc-001
Ulanylýan adamlar Ulular
Stil Neopreniň arka ýaýlary
Gorag synpy Esasy gorag
Funksiýa Goldaw
önümiň ady wiza mata süýümli guşak
reňk Gül gyzyl, floresan ýaşyl, sary, goýy gök, açyk gök, gara
ululygy S, M, L.
run-1

Spesifikasiýa

element bahasy
Material Poliester we pagta
Gelip çykan ýeri Hytaý
  Guangdong
Marka ady YOUAŞ
Model belgisi hjc-001
Ulanylýan adamlar Ulular
Stil Neopreniň arka ýaýlary
Gorag synpy Esasy gorag
Funksiýa Goldaw
önümiň ady wiza mata süýümli guşak
reňk Gül gyzyl, floresan ýaşyl, sary, goýy gök, açyk gök, gara
ululygy S, M, L.
run-1

Önümiň beýany

YOUAŞ garyn örtügi 3 mm galyňlykdaky Neoprenden ýasalýar, görnüşi saklaýar we ýylylygy höweslendirmek we duzamak üçin biliňize berk ýapyşýar.

EXTRA UZAK & Giň - YOUAŞ neopren bel tälimçisini geýseňiz, aşaky arka myşsalaryňyzy berkitmäge we duruşyňyzy goldamaga, arka myşsalaryňyzy gyzdyrmaga we rahatlandyrmaga kömek edýän gowulaşan duruş görersiňiz.

PUL GARŞY Kepillik - qualityokary hilli goşa tikilen önüm, güýçli sazlanyp bilinýän ýapyk, geýmek aňsat we amatly we laýyk gelýär!El bilen ýuwulýan material.

bel goldawy (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň