köpük käse gapagy

Gysga düşündiriş:

Marka nyşanlary ýa-da bellikleri ýok.Heatylylyk geçiriji winil, siňdirilmeýän syýa, sublimasiýa, ekranda çap etmek we mata markerleri bilen öz dizaýnyňyzy ýasaýyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

run-1

Önümiň parametrleri

Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady Oususheng
Model belgisi YSSCC-004
Material Neopren
Görnüşi izolýasiýa
Ulany KANALAR
Aýratynlyk izolýasiýa
Nusga görnüşi Multfilm
Ulanylyşy Piwo eýesi
Haryt ady Neopren näzik sowadyp biler
Reňk Omörite
Ölçegi 10 * 13 sm
Logotip Logörite logotip çap edildi
MOQ 100 sany
Stil Pleönekeý
Çap etmek Silüpek ekran / ýylylyk geçiriji / ýylylyk sublimasiýasy / nagyş
Gaplamak Içki poli halta + karton
Galyňlyk 3.0mm
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
50 sany / PE sumka, 500pc / ctn (ýöriteleşdirilen gaplama kabul ederlikli)

 

run-1

Önümiň beýany

12 unsiýa standart ölçegli bankalar üçin niýetlenendir.Şeýle hem 16oz bankalaryň we şuňa meňzeş çüýşeleriň düýbüne laýyk gelýär.

Mata jikme-jiklikleri - 4 mm galyňlykdaky poliuretan köpük izolýatorynda skuba trikota pol poliester matasy.

Reňkine, hiline we müşderi hyzmatynyň tapawudyna ýokary baha berersiňiz.100% kepillendirilýär.

köpük käsäniň gapagy (2)
run-1

Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň